Onze diensten

We combineren kennis van de agrarische sector met kennis van verzekeringen. Wij zijn specialist in:

Brandverzekering

Brand, inbraak of een omvallende boom door een storm kan voor flinke schade zorgen aan uw bedrijf. Met een brandverzekering bent u goed verzekerd tegen deze schade. U stelt de brandverzekering samen met Bartels Assurantiën samen.

Rechtsbijstandsverzekering

De Rechtsbijstandverzekering is een verzekering voor uw bedrijf en uw gezin. De verzekering biedt hulp als er een geschil dreigt. Denk aan geschillen met uw gemeente over een milieuvergunning of een geschil over de verkoop van uw producten. Maar ook aan geschillen over inkoop van gebrekkige landbouwwerktuigen. Of denk aan een ongeval in het verkeer van een van uw gezinsleden.

Aansprakelijkheidsverzekering

Veroorzaakt uw bedrijf of de dieren op uw bedrijf schade of letsel bij anderen? Dan kunnen zij de schade op u verhalen. Hiertegen kunt u zich verzekeren. Bespreek de mogelijkheden met Bartels Assurantiën.

Veeverzekering

Uw veestapel is uw inkomen en u wilt u dit financiële risico beheersbaar houden. Dat kan met een veeverzekering. Hiermee kunt u zich niet alleen verzekeren tegen de risico’s van dood en ongeval maar bijvoorbeeld ook tegen inkomstenverlies bij verplicht ruimen op last van de overheid.

Landbouwwerktuigenverzekering

Als uw landbouwwerktuigen schade oplopen zijn de kosten vaak groot. Met een landbouwwerktuigenverzekering bent u goed verzekerd tegen schade die uw landbouwwerktuig oploopt en tegen de schade die u veroorzaakt bij anderen.

Bedrijfsschade verzekering

Als uw bedrijf tijdelijk stil komt te liggen na een brand of als u niet meer kunt melken door een kapotte melkmachine of –robot dan loopt u omzet mis maar uw kosten lopen wel door. Een bedrijfsschadeverzekering verzekert uw agrarisch bedrijf tegen omzetdaling door schade.