Een eeuw zekerheid

Op 25 juli 1904 tekende H.J. Immink een contract bij de Onderlinge Boerenbrandwaarborg Maatschappij in Zwolle om daar brandverzekeringen onder te brengen. Na Immink volgden verschillende generaties Bartels en inmiddels is Arjan Kamphuis eigenaar van het bedrijf dat opereert onder de naam van de vorige eigenaar Bartels.

Die verschillende namen verhullen min of meer de continuïteit die kenmerkend is voor de onderneming. De opvolgers van de in 1904 verzekerde eerste klanten zijn nog steeds via Bartels Assurantiën verzekerd. Een zakelijke relatie van meer dan een eeuw oud, dat kom je tegenwoordig niet veel meer tegen. Het zegt iets over trouw, maar ook over kwaliteit en tevredenheid.

Agrarisch specialist

Vanaf het allereerste begin vormden schadeverzekeringen voor de agrarische bedrijfstak de kern van de onderneming.

En ook nu nog is de agrarische sector het specialisme van Bartels Assurantiën. Inmiddels profiteren ook verwante bedrijven als loonwerkers, landbouwmechanisatiebedrijven, dierenartsen, fouragehandel etc. van de nog dagelijks toenemende specialistische kennis en know how.

Het werkgebied heeft zich in ruim een eeuw verbreed van de gemeente Hellendoorn tot heel Noord-Oost Nederland.

Nuchtere praktijk

Wie al sinds 1904 als assurantiespecialist actief is in de agrarische wereld, weet precies wat klanten verwachten: duidelijkheid, deskundigheid en nuchterheid. In het ideale geval denkt de verzekeraar als een boer. Dat adviseur Arjan Kamphuis zelf boerenzoon is, betekent daarom een duidelijke meerwaarde. Hij kent de risico’s maar weet ook waar de oplossingen te vinden zijn. Niet voor niets kiezen ook steeds meer andere ondernemers en burgers voor onze nuchtere kijk op verzekeren.

Onafhankelijk

Wie goed verzekerd is, geeft weinig extra werk aan zijn verzekeringsspecialist, ook in het geval van schade. Uw belang is daarom ook ons belang. En dat belang kunnen we alleen goed behartigen als we onafhankelijk zijn. Wij hebben dan ook geen enkele verbinding met welke verzekeringsmaatschappij of financiële instelling dan ook. Daardoor kunnen wij voor u betere voorwaarden en scherpere tarieven bedingen. Zonder dat u daardoor op zekerheid hoeft in te leveren.

Schade goed afhandelen

In geval van schade is een telefoontje voldoende. Wij treden in contact met de verzekeringsmaatschappij en zorgen dat uw schadevergoeding zo snel mogelijk wordt uitgekeerd. U hoeft zelf nergens achteraan. Eerst lossen we de meest urgente problemen op en zorgen voor bijvoorbeeld vervangende woonruimte of vervangend vervoer. Vervolgens organiseren we de expertise, zodat de schade snel vaststaat en achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan. Is er onduidelijkheid, dan voeren wij namens u de discussie. Op basis van argumenten en in uw belang.

Persoonlijke polis

Verzekeraars denken veelal in tabellen en beschouwen die vaak als oplossing voor alle problemen. Maar risico’s zijn niet altijd te becijferen. En wie werkt met levend materiaal weet dat er meer is dan alleen kosten en baten. Bij Bartels Assurantiën begrijpen we dat en voelen dat aan. Vandaar dat we vanuit een positieve grondhouding kijken naar agrariërs en hun bedrijfsvoering. Samen met u lopen we het bedrijf door en in overleg zetten we de risico’s op een rij. We bekijken samen wat u kunt dragen en waarvoor verzekering echt nodig is. Of we stellen vast waar u het risico zelf kunt verkleinen.

Maatwerkpolissen

Als gevolmachtigd assuradeur stellen we zelf de polis op. Dat betekent dat uw risico’s uitgangspunt zijn en niet de standaardpolis. Uw risico’s en uw financiële spanwijdte zijn tenslotte anders dan die van uw buurman. Uw bedrijf is uniek en dus ook uw verzekering. Dat we daarvoor gebruik maken van onze kennis en ervaring met vergelijkbare bedrijven en risico’s, daarvan kunt u alleen maar beter worden.

En tenslotte: wij adviseren, maar uiteindelijk bepaalt u zelf wat en hoe wij voor u mogen verzekeren. U bent niet voor niets zelfstandig ondernemer. Dat begrijpen we als geen ander. We zijn het zelf ook.

Licent

Flexibeler, krachtiger en onafhankelijker dankzij Licent. Bartels assurantiën werkt samen met Licent: een groep assurantie tussenpersonen, die collectief voordelen afdwingt bij verzekeraars voor hun relaties en tegelijkertijd zelfstandig en onafhankelijk blijft werken.

Door de samenwerking met Licent beschikt Bartels assurantiën over meer up-to date kennis en krijgt u betere voorwaarden, scherpere premies, snellere opmaak / wijziging van uw polis en snellere afwerking van uw schade.  Daarnaast betekent samenwerken met Licent dat u zakendoet met een betrouwbare partner: ook voor de toekomst behouden we als regionaal kantoor bestaansrecht door de kracht van de groep.

Kwaliteitswaarborgen

Goed en betrouwbaar financieel advies staan bij ons kantoor altijd op de eerste plaats. Onze dienstverlening gaat immers over uw geld en over uw financiële toekomst. Wij investeren continu in kennis van onze medewerkers en kwaliteit van onze organisatie. Ons kantoor is aangesloten bij verschillende keurmerk- en kwaliteitsorganisaties die hoge eisen stellen aan onze dienstverlening.

Autoriteit Financiële Markten

De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten. (AFM)

Klachteninstituut Verzekeringen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) biedt één loket voor klachten over financiële dienstverleners. Ons kantoor is aangesloten bij het Kifid, waardoor u bij geschillen altijd beroep kunt doen op een onafhankelijke boordeling en bemiddeling bij eventuele klachten. (Kifid)